Moleculaire structuur

Het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) heeft het traject vastgesteld voor intrekken van de lijst Regeling uitzondering bestrijdingsmiddelen, de RUB-lijst. De middelen die op deze lijst staan, komen onder de Europese wetgeving te vallen. Aanvragers kunnen RUB-middelen die ze op de markt willen houden tussen 1 januari 2018 en 15 februari 2018 aanmelden bij het Ctgb. Het Ctgb spreekt dan met hen een termijn af voor dossiervorming en beoordeling.

Begin april 2018 publiceert het Ctgb een aangepaste RUB-lijst met daarop de aangemelde middelen. Niet aangemelde RUB-middelen moeten na 1 oktober 2018 van de markt en mogen na 1 oktober 2019 ook niet meer gebruikt worden.

Europese harmonisatie

Sinds de Bestrijdingsmiddelenwet van 1962 in werking trad, bestond de uitzondering om naar inschatting minder schadelijke middelen (zowel gewasbeschermingsmiddelen als biociden) zonder reguliere toelating via de zogenaamde Regeling uitzondering bestrijdingsmiddelen (RUB) toe te laten. Stoffen, middelen en toepassingen die op deze RUB-lijst staan, hebben geen of slechts een beperkte risicobeoordeling ondergaan.

Nadat in 2011 de gewasbeschermingsverordening in werking trad en in 2013 de biocidenverordening, voldoet de RUB niet meer aan de Europese regelgeving. Immers, om gewasbeschermingsmiddelen en biociden op de markt te kunnen brengen moet, conform EU Europese unie (Europese unie)-richtlijnen, een risicobeoordeling worden uitgevoerd. Daarom is afgesproken dat voor deze zogenaamde RUB-middelen geldt dat ze óf op basis van de Europese verordening worden toegelaten, óf van de markt verdwijnen.

De RUB-middelen hebben soms gedurende lange tijd hun Nederlandse uitzonderingspositie gehad. Daarom stelt het Ctgb alles in het werk om de aanvragers zo goed mogelijk te begeleiden bij het indienen van een reguliere aanvraag. Op de Ctgb-website vindt u meer informatie over het traject, het aanmelden en de tarieven voor de beoordeling.

Lees meer.