Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)) heeft opnieuw een vrijstelling afgegeven voor de biocide Maxforce Quantum. Het middel mag zonder toelatingsprocedure gebruikt worden voor de professionele bestrijding van het Mediteraan draaigatje. Dit is een invasieve exotische mier. Deze vrijstelling is gepubliceerd op 16 maart 2022. 

De werkzame stof in het middel is imidacloprid. De vrijstelling voor het middel Maxforce Quantum geldt uitsluitend voor professioneel gebruik. Het mag uitsluitend gebruikt worden na melding bij het Ministerie van IenW en binnen een aanpak van geïntegreerde plaagdierbeheersing (IPM Integrated Pest Management (Integrated Pest Management)). Ook moet de gebruiker van het middel zich aan de voorschriften en beperkingen houden die zijn opgesomd in de vrijstelling. Deze zijn bedoeld om te voorkomen dat andere insecten zoals bijen aan het middel kunnen worden blootgesteld. 

Het gaat bijvoorbeeld om het toepassen van het middel op het nest onder een tegel. Door de tegel vervolgens weer terug te plaatsen kan het middel alleen worden meegenomen door de mieren. De vrijstelling wordt verleend van 20 maart 2022 tot en met 15 september 2022. 

Eerder verscheen in de KNB Nieuwsbrief al een artikel over invasieve Mediterrane draaigatjes die in steeds meer woonwijken voor overlast zorgen.