Voor de werkzame stof zilvernitraat is een voorstel gedaan voor de geharmoniseerde indeling en etikettering (CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging)). ECHA heeft op 11 september 2023 een openbare raadpleging gestart waarin belanghebbende partijen commentaar op de voorgestelde gevarenklassen van zilvernitraat kunnen geven.

Het gaat in dit geval om de gevarenklassen:

 • Explosives
 • Substances or mixtures which in contact with water emit flammable gases
 • Oxidising solids
 • Corrosive to metals
 • Acute toxicity
 • Skin corrosion/irritation
 • Serious eye damage/eye irritation
 • Respiratory sensitization
 • Skin sensitization
 • Germ cell mutagenicity
 • Carcinogenicity
 • Reproductive toxicity
 • Specific target organ toxicity — single exposure
 • Specific target organ toxicity — repeated exposure
 • Hazardous to the aquatic environment

Naast aanvullende, relevante gegevens over deze gevarenklassen kan ook commentaar op de voorgestelde indeling worden ingediend.

De raadpleging duurt 60 dagen; de uiterste datum voor het indienen van commentaar is 10 november 2023. Belanghebbenden kunnen informatie bij ECHA indienen.

Raadpleeg de ECHA pagina over deze raadpleging voor meer informatie en voor het indienen van commentaar.

Informatie over de procedure voor geharmoniseerde indeling en etikettering vindt u op deze ECHA pagina . Zie ook de informatie over openbare raadplegingen op biociden.nl.