Voor de werkzame stof zilver is door Zweden een voorstel gedaan voor de geharmoniseerde indeling en etikettering (CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging)), waarvoor in 2020 een raadpleging is gehouden. De European Precious Metals Federation (EPMF) heeft een voorlopige samenvatting van een vergelijkende toxicokinetische studie ingediend. ECHA heeft op 6 juli een openbare raadpleging gestart waarin belanghebbende partijen commentaar de ingediende informatie kunnen geven.

De consultatie duurt 14 dagen; de uiterste datum voor het indienen van commentaar is 20 juli 2020. Belanghebbenden kunnen informatie bij ECHA indienen.

Raadpleeg de ECHA pagina over deze consultatie voor meer informatie en voor het indienen van commentaar.

Informatie over de procedure voor geharmoniseerde indeling en etikettering vindt u op deze ECHA pagina . Zie ook de informatie over openbare raadplegingen op biociden.nl.