Vlag van de EU

De werkzame stoffen HPT en MBO worden geëvalueerd in het Europese goedkeuringsproces voor werkzame stoffen in biociden. Het aangevraagde gebruik is voor productsoorten 2, 6, 11, 12 en 13.

De stoffen voldoen aan een exclusiecriterium, waardoor ze in principe niet goedgekeurd kunnen worden. ECHA onderzoekt of er redenen zijn om de stoffen alsnog goed te keuren. Er is een publieke consultatie gestart, gericht op alternatieven voor de genoemde stof. De volledige namen van de werkzame stoffen:

  • HPT: reactieproducten van paraformaldehyde en 2-hydroxypropylamine (1:1)
  • MBO: reactieproducten van paraformaldehyde en 2-hydroxypropylamine (3:2)

Met de publieke consultatie wordt mogelijk aanwezige informatie ingewonnen over de noodzaak van de werkzame stof, en ook de beschikbaarheid danwel afwezigheid van alternatieven voor de werkzame stof.

De deadline voor het indienen van informatie is 4 november 2017.

Datum:  21 september 2017