Voor de werkzame stof ‘Thermally treated garlic juice’ is een voorstel gedaan voor de geharmoniseerde indeling en etikettering (CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging)). De oude naam van de werkzame stof is Garlic extract, in het Nederlands: Knoflook, extract. Een Nederlandse vertaling van de nieuwe (Engelse) naam is nog niet bekend.

ECHA heeft op 11 september 2023 een openbare raadpleging gestart waarin belanghebbende partijen commentaar op de voorgestelde gevarenklassen van ‘Thermally treated garlic juice’ kunnen geven.

Het gaat in dit geval om de gevarenklassen:

 • Explosives
 • Flammable liquids
 • Self-reactive substances and mixtures
 • Pyrophoric liquids
 • Substances or mixtures which in contact with water emit flammable gases
 • Oxidising liquids
 • Corrosive to metals
 • Desensitised explosives
 • Acute toxicity
 • Skin corrosion/irritation
 • Serious eye damage/eye irritation
 • Respiratory sensitization
 • Skin sensitization
 • Germ cell mutagenicity
 • Carcinogenicity
 • Reproductive toxicity
 • Specific target organ toxicity — single exposure
 • Specific target organ toxicity — repeated exposure
 • Aspiration hazard
 • Hazardous to the aquatic environment
 • Hazardous for the ozone layer

Naast aanvullende, relevante gegevens over deze gevarenklassen kan ook commentaar op de voorgestelde indeling worden ingediend.

De raadpleging duurt 60 dagen; de uiterste datum voor het indienen van commentaar is 10 november 2023. Belanghebbenden kunnen informatie bij ECHA indienen.

Raadpleeg de ECHA pagina over deze raadpleging voor meer informatie en voor het indienen van commentaar.

Informatie over de procedure voor geharmoniseerde indeling en etikettering vindt u op deze ECHA pagina . Zie ook de informatie over openbare raadplegingen op biociden.nl.