Voor de werkzame stof pentakaliumbis(peroxymonosulfaat)bis(sulfaat) (KPMS), opgenomen in het werkprogramma voor PT 2, 3, 4 en 5, is een voorstel gedaan voor de geharmoniseerde indeling en etikettering (CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging)). ECHA heeft op 12 juni 2023 een openbare raadpleging gestart waarin belanghebbende partijen commentaar op de voorgestelde gevarenklassen van de werkzame stof kunnen geven.

Het gaat in dit geval om de gevarenklassen:

 • Explosive
 • Flammable solid
 • Pyrophoric solid
 • Self-heating substance or mixture
 • Substances or mixtures which in contact with water emit flammable gases
 • Oxidising solid
 • Acute toxicity
 • Skin corrosion/irritation
 • Serious eye damage/eye irritation
 • Respiratory sensitisation
 • Skin sensitisation
 • Germ cell mutagenicity
 • Carcinogenicity
 • Reproductive toxicity
 • Specific target organ toxicity — single exposure
 • Specific target organ toxicity — repeated exposure
 • Hazardous to the aquatic environment
 • Hazardous for the ozone layer

Naast aanvullende, relevante gegevens over deze gevarenklassen kan ook commentaar op de voorgestelde indeling worden ingediend.

De raadpleging duurt 60 dagen; de uiterste datum voor het indienen van commentaar is 11 augustus 2023. Belanghebbenden kunnen informatie bij ECHA indienen.

Raadpleeg de ECHA pagina over deze raadpleging voor meer informatie en voor het indienen van commentaar.

Informatie over de procedure voor geharmoniseerde indeling en etikettering vindt u op deze ECHA pagina . Zie ook de informatie over openbare raadplegingen op biociden.nl.