Voor de werkzame stof ozon is een voorstel gedaan voor de geharmoniseerde indeling en etikettering ( CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging)). ECHA heeft op 21 maart 2022 een openbare raadpleging gestart waarin belanghebbende partijen commentaar op de voorgestelde gevarenklassen van ozon kunnen geven.

Het gaat in dit geval om de gevarenklassen:

  • All hazard classes (physical hazards as well as hazards to human health and the environment) with the exception of skin sensitisation, aspiration hazard and/or hazardous to the ozone layer in the event that there are no data for these hazard classes.

Naast aanvullende, relevante gegevens over deze gevarenklassen kan ook commentaar op de voorgestelde indeling worden ingediend.

De consultatie duurt 60 dagen; de uiterste datum voor het indienen van commentaar is 20 mei 2022. Belanghebbenden kunnen informatie bij ECHA indienen.

Raadpleeg de ECHA pagina over deze consultatie voor meer informatie en voor het indienen van commentaar.

Informatie over de procedure voor geharmoniseerde indeling en etikettering vindt u op deze ECHA pagina . Zie ook de informatie over openbare raadplegingen op biociden.nl.