Het SEAC (Comité voor socio-economische raadpleging) van ECHA heeft een openbare raadpleging gestart om informatie over het concept SEAC-advies te verzamelen. De raadpleging is gestart op 8 september 2023 en duurt tot en met 7 november 2023. Belanghebbenden kunnen informatie bij ECHA indienen.

Voor 'Cresosote and Creosote related substances' is door Frankrijk een REACH Annex XV dossier ingediend. Dit gebeurt als de stof aan bepaalde gevaarseigenschappen voldoet. Een Annex XV dossier bevat een restrictievoorstel waarin beperkingen worden voorgesteld voor productie, gebruik of het plaatsen van de stof op de markt in de Europese Unie. Het REACH Comité voor socio-economische analyse (SEAC) stelt voor ECHA een advies over het restrictievoorstel op. Er loopt nu een openbare raadpleging waarbij commentaar op het concept SEAC-advies kan worden ingediend.

Bekijk hier het conceptadvies van het SEAC. Op dezelfde webpagina kan ook commentaar worden ingediend.