Voor de werkzame stof clothianidine is een voorstel gedaan voor de geharmoniseerde indeling en etikettering (CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging)). ECHA heeft op 24 augustus 2020 een openbare raadpleging gestart waarin belanghebbende partijen commentaar op de voorgestelde gevaarsklassen van clothianidine kunnen geven.

Het betreft in dit geval:

  • Reproductive toxicity
  • Acute toxicity - oral
  • Specific target organ toxicity – single exposure
  • Aquatic Acute
  • Aquatic Chronic

Naast aanvullende, relevante gegevens over deze gevaarsklassen kan ook commentaar op de voorgestelde indeling worden ingediend.

De consultatie duurt 60 dagen; de deadline is 23 oktober 2020. Belanghebbenden kunnen informatie bij ECHA indienen. Raadpleeg de ECHA pagina over deze consultatie voor meer informatie en voor het indienen van commentaar.

Informatie over de procedure voor geharmoniseerde indeling en etikettering vindt u op deze ECHA pagina . Zie ook de informatie over openbare raadplegingen op biociden.nl.