ECHA heeft een openbare raadpleging gestart om informatie over vervangende werkzame stoffen of alternatieven voor cholecalciferol te verzamelen. De raadpleging is gestart op 1 februari 2024 en duurt tot en met 25 april 2024. Belanghebbenden kunnen informatie bij ECHA indienen.

Raadpleging over afwijking van de uitsluitingscriteria

De werkzame stof cholecalciferol (PT 14) voldoet aan een of meer van de criteria voor uitsluiting uit de biocidenverordening. Cholecalciferol is een prohormoon en voldoet aan de uitsluitingscriteria omdat het hormoonverstorende eigenschappen heeft die bij de mens schadelijke effecten kunnen veroorzaken. ECHA heeft een openbare raadpleging gestart om informatie te verzamelen of de werkzame stof voldoet aan een van de afwijkingsgronden om de stof toch te kunnen goedkeuren. De raadpleging is gestart op 1 februari 2024 en duurt tot en met 25 april 2024. Belanghebbenden kunnen informatie bij ECHA indienen.

Raadpleeg de ECHA pagina over deze raadpleging voor meer informatie en voor het indienen van commentaar.

Zie ook de informatie over openbare raadplegingen op biociden.nl.