ECHA heeft een openbare raadpleging gestart om informatie over vervangende werkzame stoffen of alternatieven voor het gebruik van cholecalciferol te verzamelen. De raadpleging is gestart op 8 september 2023 en duurt tot en met 7 november 2023. Belanghebbenden kunnen informatie bij ECHA indienen.

Raadpleging over potentiële kandidaten voor vervanging

De werkzame stof cholecalciferol (PT 14) voldoet aan een of meer van de criteria voor uitsluiting uit de biocidenverordening. ECHA heeft een openbare raadpleging gestart om informatie over vervangende werkzame stoffen of alternatieven voor het gebruik van de werkzame stof te verzamelen. De raadpleging is gestart op 8 september 2023 en duurt tot en met 7 november 2023. Belanghebbenden kunnen informatie bij ECHA indienen.

Raadpleeg de ECHA pagina over deze raadpleging voor meer informatie en voor het indienen van commentaar.

Zie ook de informatie over openbare raadplegingen op biociden.nl.