Voor de werkzame stof bronopol is een voorstel gedaan voor de geharmoniseerde indeling en etikettering ( CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging)). ECHA heeft op 31 juli 2023 een openbare raadpleging gestart waarin belanghebbende partijen commentaar op de voorgestelde gevarenklassen van bronopol kunnen geven.

Openbare raadpleging bronopol gestart

Het gaat in dit geval om de gevarenklassen:

 • Explosives
 • Flammable solids
 • Self-reactive substances and mixtures
 • Pyrophoric solids
 • Self-heating substances and mixtures
 • Substances which in contact with water emit flammable gases
 • Oxidising solids
 • Organic peroxides
 • Corrosive to metals
 • Desensitised explosives
 • Carcinogenicity
 • Germ cell mutagenicity
 • Reproductive toxicity
 • Acute Toxicity – inhalation
 • Acute Toxicity - dermal
 • Acute Toxicity - oral
 • Specific target organ toxicity – single exposure
 • Specific target organ toxicity – repeated exposure
 • Skin corrosion/irritation
 • Serious eye damage/eye irritation
 • Skin Sensitisation
 • Hazardous to the aquatic environment

Naast aanvullende, relevante gegevens over deze gevarenklassen kan ook commentaar op de voorgestelde indeling worden ingediend.

De raadpleging duurt 60 dagen; de uiterste datum voor het indienen van commentaar is 29 september 2023. Belanghebbenden kunnen informatie bij ECHA indienen.

Raadpleeg de ECHA pagina over deze raadpleging voor meer informatie en voor het indienen van commentaar.

Informatie over de procedure voor geharmoniseerde indeling en etikettering vindt u op deze ECHA pagina . Zie ook de informatie over openbare raadplegingen op biociden.nl.