ECHA heeft openbare raadplegingen gestart voor een aantal werkzame stoffen: DBNPA in productsoort 6, dinotefuran in productsoort 18, medetomidine in productsoort 21 en polymeerbetaïne in productsoort 8. De raadpleging voor DBNPA gaat over mogelijke afwijking van de uitsluitingscriteria, de overige raadplegingen gaan over potentiële kandidaten voor vervanging.

Raadpleging over afwijking van de uitsluitingscriteria

De werkzame stof 2,2-dibroom-2-cyaanaceetamide, DBNPA, (PT 6) voldoet aan een of meer van de criteria voor uitsluiting uit de biocidenverordening. ECHA heeft een openbare raadpleging gestart om informatie te verzamelen of de werkzame stof voldoet aan een van de afwijkingsgronden om de stof toch te kunnen goedkeuren. De raadpleging is gestart op 3 november 2023 en duurt tot en met 4 januari 2024. Belanghebbenden kunnen informatie bij ECHA indienen.
Raadpleeg de ECHA pagina over deze raadpleging voor meer informatie en voor het indienen van commentaar.

Raadpleging over potentiële kandidaten voor vervanging

De werkzame stof dinotefuran (PT 18) voldoet aan een of meer van de criteria voor vervanging uit de biocidenverordening. ECHA heeft een openbare raadpleging gestart om informatie over vervangende werkzame stoffen of alternatieven voor dinotefuran te verzamelen. De raadpleging is gestart op 3 november 2023 en duurt tot en met 4 januari 2024. Belanghebbenden kunnen informatie bij ECHA indienen.  
Raadpleeg de ECHA pagina over deze raadpleging voor meer informatie en voor het indienen van commentaar.

De werkzame stof medetomidine (PT 21) voldoet aan een of meer van de criteria voor vervanging uit de biocidenverordening. ECHA heeft een openbare raadpleging gestart om informatie over vervangende werkzame stoffen of alternatieven voor medetomidine te verzamelen. De raadpleging is gestart op 3 november 2023 en duurt tot en met 4 januari 2024. Belanghebbenden kunnen informatie bij ECHA indienen.
Raadpleeg de ECHA pagina over deze raadpleging voor meer informatie en voor het indienen van commentaar.

De werkzame stof polymeerbetaïne, N-didecyl-N-dipolyethoxyammonium boraat / didecylpolyoxethylammonium boraat (PT 8) voldoet aan een of meer van de criteria voor vervanging uit de biocidenverordening. ECHA heeft een openbare raadpleging gestart om informatie over vervangende werkzame stoffen of alternatieven voor polymeerbetaïne te verzamelen. De raadpleging is gestart op 3 november 2023 en duurt tot en met 4 januari 2024. Belanghebbenden kunnen informatie bij ECHA indienen.
Raadpleeg de ECHA pagina over deze raadpleging voor meer informatie en voor het indienen van commentaar.

Zie ook de informatie over openbare raadplegingen op biociden.nl.