Vervoermiddelen voor pluimvee of broedeieren moeten extra reiniging en desinfectie ondergaan. Dit verplicht de NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) vanwege een uitbraak van een besmettelijke variant van de vogelgriep in een aantal Europese landen. De verplichting geldt voor vervoermiddelen die terugkeren of afkomstig zijn uit de EU Europese unie (Europese unie)-landen waar de ziekte is aangetoond of uit landen buiten de EU.

Meer informatie over de verplichting leest u op de website van de NVWA