De Europese Commissie heeft een besluit gepubliceerd waarmee de onderstaande biocide is toegelaten tot de EU Europese unie (Europese unie). Dit besluit is gepubliceerd in het Official Journal of the European Union.

Er is toelating verleend voor:

  • De unieke biocide ‘DEC-SPORE 200 Plus’ op basis van de werkzame stof perazijnzuur en gebruik in
    productsoort 2. De toelating geldt vanaf 7 februari 2024 tot en met 31 januari 2034.

In het Official Journal of the European Union staat een overzicht van alle besluiten van unietoelatingen.  

Raadpleeg dit overzicht voor meer uitleg over productsoorten.