De Europese Commissie heeft twee besluiten gepubliceerd waarmee de onderstaande biocidefamilies zijn toegelaten tot de EU Europese unie (Europese unie). Deze besluiten zijn gepubliceerd in het Official Journal of the European Union.

Er is toelating verleend voor: 

  • De biocidefamilie ‘Evonik’s Hydrogen Peroxide Product Family’ op basis van de werkzame stof waterstofperoxide en gebruik in productsoort 2 en 4. De toelating geldt vanaf 8 november 2023 tot en met 31 oktober 2033.
     
  • De biocidefamilie ‘HCl Disinfecting Toilet Bowl Cleaner’ op basis van de werkzame stof zoutzuur en gebruik in productsoort 2. De toelating geldt vanaf 9 november 2023 tot en met 31 oktober 2033.

In het Official Journal of the European Union staat een overzicht van alle besluiten van unietoelatingen.

Raadpleeg dit overzicht voor meer uitleg over productsoorten.