De Europese Commissie heeft vijf besluiten gepubliceerd waarmee de onderstaande biociden zijn toegelaten tot de EU Europese unie (Europese unie). Deze besluiten zijn gepubliceerd in het Official Journal of the European Union. Er is toelating verleend voor:

  • De biocidefamilie ‘Airedale PAA product family’ op basis van de werkzame stof perazijnzuur en gebruik in productsoort 2, 3 en 4. De toelating geldt vanaf 12 juli 2023 tot en met 30 juni 2033. 
  • Het unieke biocide ‘Bacticid IPA-N’ op basis van de werkzame stoffen propaan-1-ol en propaan-2-ol en gebruik in productsoort 2 en 4. De toelating geldt vanaf 2 juli 2023 tot en met 31 juli 2032. 
  • Het unieke biocide ‘Chemisept IPA-N’ op basis van de werkzame stoffen propaan-1-ol en propaan-2-ol en gebruik in productsoort 1. De toelating geldt vanaf 2 juli 2023 tot en met 31 juli 2032.
  • De biocidefamilie ‘CVAS Biocidal Product Family based on L (+) Lactic Acid’ op basis van de werkzame stof L-(+)-melkzuur en gebruik in productsoort 3 en 4. De toelating geldt vanaf 18 juli 2023 tot en met 30 juni 2033.  
  • Het unieke biocide ‘Spray On’ op basis van de werkzame stoffen propaan-1-ol en propaan-2-ol en gebruik in productsoorten 2 en 4. De toelating geldt vanaf 5 juli 2023 tot en met 31 juli 2032.

In het Official Journal of the European Union staat een overzicht van alle besluiten van unietoelatingen.

Raadpleeg dit overzicht voor meer uitleg over productsoorten.