De Europese Commissie heeft besluiten gepubliceerd waarmee de onderstaande biociden zijn toegelaten tot de EU Europese unie (Europese unie). Deze zijn gepubliceerd in het Official Journal of the European Union. Er is toelating verleend voor:

  • Het unieke biocide ‘APESIN alcogel’ op basis van de werkzame stoffen propaan-1-ol en propaan-2-ol en gebruik in productsoort 1. De toelating geldt vanaf 26 juni 2023 tot en met 31 juli 2032. 
  • Het unieke biocide ‘APESIN Handaktiv’ op basis van de werkzame stoffen propaan-1-ol en propaan-2-ol en gebruik in productsoort 1. De toelating geldt vanaf 28 juni 2023 tot en met 31 juli 2032. 
  • Het unieke biocide ‘APESIN spray’ op basis van de werkzame stoffen propaan-1-ol en propaan-2-ol en gebruik in productsoorten 2 en 4. De toelating geldt vanaf 27 juni 2023 tot en met 31 juli 2032. 
  • Het unieke biocide 'Manorapid express’ op basis van de werkzame stoffen propaan-1-ol en propaan-2-ol en gebruik in productsoort 1. De toelating geldt vanaf 27 juni 2023 tot en met 31 juli 2032. 
  • Het unieke biocide 'Manorapid express GEL’ op basis van de werkzame stoffen propaan-1-ol en propaan-2-ol en gebruik in productsoort 1. De toelating geldt vanaf 27 juni 2023 tot en met 31 juli 2032. 
  • Het unieke biocide ‘OP Plus’ op basis van de werkzame stoffen propaan-1-ol en propaan-2-ol en gebruik in productsoort 1. De toelating geldt vanaf 27 juni 2023 tot en met 31 juli 2032. 
  • Het unieke biocide ‘Spray On wipes’ op basis van de werkzame stoffen propaan-1-ol en propaan-2-ol en gebruik in productsoorten 2 en 4. De toelating geldt vanaf 22 juni 2023 tot en met 31 juli 2032. 
  • Het unieke biocide 'Superficid express WIPES’ op basis van de werkzame stoffen propaan-1-ol en propaan-2-ol en gebruik in productsoorten 2 en 4. De toelating geldt vanaf 27 juni 2023 tot en met 31 juli 2032. 
  • Het unieke biocide 'Superficid express’ op basis van de werkzame stoffen propaan-1-ol en propaan-2-ol en gebruik in productsoorten 2 en 4. De toelating geldt vanaf 29 juni 2023 tot en met 31 juli 2032. 
  • Het unieke biocide ‘TWP 094’ op basis van de werkzame stof 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC) en gebruik in productsoort 8. De toelating geldt vanaf 19 juni 2023 tot en met 31 mei 2033.

In het Official Journal of the European Union staat een overzicht van alle besluiten van unietoelatingen.  

Raadpleeg dit overzicht voor meer uitleg over productsoorten.