De Europese Commissie heeft een besluit gepubliceerd waarmee de onderstaande biocide is toegelaten tot de EU Europese unie (Europese unie). Dit besluit is gepubliceerd in het Official Journal of the European Union. Er is toelating verleend voor:

Het unieke biocide ‘WESSOCLEAN GOLD LINE’ op basis van de werkzame stof perazijnzuur en gebruik in productsoort 3 en 4. De toelating geldt vanaf 3 augustus 2023 tot en met 31 juli 2033.

In het Official Journal of the European Union staat een overzicht van alle besluiten van unietoelatingen.

Raadpleeg dit overzicht voor meer uitleg over productsoorten.