De Europese Commissie heeft een besluit gepubliceerd waarmee het onderstaande biocide is toegelaten tot de Europese Unie (EU Europese unie (Europese unie)). Het besluit is gepubliceerd in het Official Journal of the European Union. Er is toelating verleend voor:

  • Het unieke biocide ‘Christiansen LD Bednet’, op basis van de werkzame stof permethrin en gebruik in productsoort 18. De toelating geldt vanaf 19 december 2022 en is 10 jaar geldig.

In het Official Journal of the European Union staat een overzicht van alle besluiten van unietoelatingen.

Raadpleeg hier het overzicht van productsoorten.