De template voor biocidenfamilies is recent vernieuwd. Aanvragers van biociden mogen meerdere producten onder één toelating laten vallen. Dit heet een biocidenfamilie. De producten binnen de familie moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Om te bepalen of biociden binnen een familie vallen is er een template beschikbaar. Dit helpt aanvragers te zorgen voor een juiste samenstelling van de familie. Daarnaast helpt het beoordelaars, omdat aanvragers de benodigde informatie gestructureerd aanleveren.

De Biocidenverordening kent onder voorwaarden de mogelijkheid om meerdere producten onder één toelating toe te laten. Hiervoor maakt de Verordening gebruik van het begrip ‘biocidenfamilie’. Biociden binnen een biocidefamilie moeten:

  1. voor soortgelijke toepassingen bestemd zijn,
  2. dezelfde werkzame stoffen bevatten,
  3. van een soortgelijke samenstelling met specifieke variaties zijn en
  4. van een soortgelijk risiconiveau en een soortgelijke werkzaamheid zijn.

Bij indiening van een aanvraag tot toelating van een biocidenfamilie moet een ingevuld Excel template meegestuurd worden. Met deze template toont de aanvrager aan dat de biociden aan de definitie van de biocidenfamilie voldoen. De genoemde template is recent aangepast.

De nieuwe template vervangt de vorige versie en dient te worden gebruikt voor het indienen van aanvragen met ingang van 11 april 2021. De template en de bijbehorende instructies zijn beschikbaar op de website van ECHA.