De afgelopen weken is de inhoud van www.biociden.nl aangepast. Waar nodig zijn teksten herzien of geactualiseerd. Vervolgens is de indeling van de site aangepast. De verschillende onderwerpen en themapagina’s zijn nu meer logisch gegroepeerd. In een volgende stap worden alle links  gecontroleerd en zonodig aangepast. Mocht u ondertussen op een niet werkende link terechtkomen, dan kunt u dit even laten weten via info@biociden.nl. Mocht u bepaalde informatie op de website missen, of heeft u andere opmerkingen over de inhoud van de site, dan kunt u die via hetzelfde e-mailadres aan ons sturen.