ECHA heeft een nieuwe handleiding geschreven voor modellen die gebruikt worden om eigenschappen van chemische stoffen te voorspellen: Structuur-activiteitsrelaties (SAR) en kwantitatieve structuur-activiteitsrelaties (QSAR).

Voor het gebruik van (Q)SARs bestond al een richtsnoer (practical guide) dat ontwikkeld was onder REACH. De werkgroep van milieu-experts van het comité voor biociden (BPC) heeft bevestigd dat dit richtsnoer ook toegepast mag worden bij de beoordeling van werkzame stoffen in biociden. Bij dit richtsnoer is nu door ECHA een handleiding geschreven en een rapportage-sjabloon. Hiermee wordt het gebruik en de rapportage van QSARs duidelijker gemaakt.

Een SAR is een regressievergelijking tussen een chemisch kenmerk van een verzameling stoffen en een 'activiteit' van die stoffen. Activiteit kan bijvoorbeeld toxiciteit zijn of binding aan een receptor of de mate van adsorptie van de stof aan een matrix, zoals bodem. Is de betrouwbaarheid van de regressie zodanig dat betrouwbare, kwantitatieve voorspellingen mogelijk zijn, dan wordt gesproken van een QSAR.

In bepaalde gevallen mogen (Q)SARs gebruikt worden om ontbrekende gegevens over werkzame stoffen te genereren. Het gaat daarbij om gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de beoordeling van gevaarseigenschappen van werkzame stoffen.

Lees meer