In de BPC-werkgroep Werkzaamheid ( WG Working Group (Working Group) EFF) zijn nieuwe werkafspraken over de werkzaamheidsbeoordeling gemaakt. Voordat de afspraken in een herziening van het richtsnoer verwerkt worden, komen ze in een 'afsprakenlijst' terecht: de Technical Agreements on Biocides (TAB).

De toevoegingen aan de TAB voor werkzaamheid zijn: 

  • EFF-TAB # 25 is een verduidelijking hoe om te gaan met de verschillende doseringen voor verschillende doelorganismes. Deze afspraak gaat per direct in en wordt ook op lopende dossiers toegepast. 
  • EFF-TAB # 26 gaat over het bepalen van groei in controlebehandeling, veelal van belang voor middelen die gebruikt worden voor conserveringstoepassingen. Deze afspraak geeft richtlijnen om te bepalen wat groei is en waar de test aan moet voldoen. Deze afspraak wordt toegepast op dossiers ingediend vanaf 12-12-2025. 

Zie de website van het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) voor meer informatie over de TAB en richtsnoeren.