ECHA heeft aan de ECHA-website met actuele wetenschappelijke onderwerpen een pagina toegevoegd over biociden.

Daar staat kort beschreven wat biociden zijn en hoe de Biocidenverordening werkt. Daarnaast staan er op de pagina vier voorbeelden van huidig of recent werk van ECHA rond biociden.

Bekijk de website hier: ECHA.europa.eu