De website biociden.nl is uitgebreid met de themapagina Desinfectie. Na Hormoonverstoring en Knaagdierbestrijding is dit het derde thema waarover relevante informatie is samengebracht. Met deze themapagina’s willen we actuele onderwerpen beter onder de aandacht brengen.

Onder Thema’s lichten we specifieke onderwerpen uit. Deze onderwerpen zijn relevant of actueel, maar de informatie past niet goed in de bestaande structuur van de website.

Naast de kort en bondig geformuleerde informatie over desinfectie, verwijst de pagina ook naar informatie op andere webpagina’s en websites over desinfectie. Ook verwijzen we, net als bij de andere thema’s, naar gerelateerde nieuwsberichten, rapporten en publicaties.

Wat is desinfectie?

De inhoud van de themapagina’s is natuurlijk verbonden met biociden. Desinfectie is het doden van (ongewenste) micro-organismen met desinfectiemiddelen. Desinfectiemiddelen zijn bestrijdingsmiddelen en vallen meestal onder de biocidenregelgeving. Ze worden ook wel desinfecteermiddelen, desinfecterende middelen, desinfectantia of ontsmettingsmiddelen genoemd.