Onder de biocidenverordening moeten bedrijven een aanvraag indienen om de goedkeuring van een werkzame stof te verlengen. Deze aanvraag moet uiterlijk 550 dagen (ongeveer 1,5 jaar) voordat de oorspronkelijke goedkeuring verloopt worden ingediend. Om bedrijven hiermee te helpen heeft ECHA richtlijnen gepubliceerd over gegevensvereisten en over de beoordeling van aanvragen voor verlenging.

Het richtsnoer is op de website van ECHA te vinden.