De Europese Commissie heeft op 17 januari een besluit gepubliceerd over het niet goedkeuren van Willaertia magna c2c maky voor gebruik in biociden in productsoort 11.

Volgens het advies van het agentschap van 5 juni 2023 is niet voldaan aan de in artikel 4, lid 1, van Verordening (EU Europese unie (Europese unie)) nr. 528/2012 vastgestelde voorwaarden voor goedkeuring van Willaertia magna c2c maky. Daarom mag Willaertia magna c2c maky niet worden goedgekeurd voor gebruik in biociden van productsoort 11. Een toelichting staat in het uitvoeringsbesluit tot niet-goedkeuring.

Meer informatie: