erlenmeyers met gekleurde vloeistoffen

De EU Europese unie (Europese unie) lidstaten hebben ingestemd met een plan om meer inspanning te leveren om gevaarlijke stoffen in biociden te vervangen. 

Het door de Europese Commissie voorgestelde plan is in de september vergadering van vertegenwoordigers van de EU lidstaten in Brussel bediscussieerd en goedgekeurd. Het plan vraagt de EU lidstaten, industrie en NGO’s om meer inspanning en projecten op te starten om chemische en niet-chemische alternatieven voor biociden te ontwikkelen. Ervaringen, methoden en producten moeten worden gedeeld, om zodoende nieuwe ideeën voor de ontwikkeling van alternatieven voor chemische biociden te genereren. 

Vanuit de industrie zijn er zorgen dat de criteria voor exclusie en vervanging van stoffen onder  de Biocidenverordening tot problemen kunnen leiden voor het effectief bestrijden van plagen binnen bepaalde productsoorten. Tijdens de vergadering in Brussel werd de noodzaak voor vervanging of alternatieven voor PT22 (lijk conservering) als voorbeeld genoemd. Ook zijn er weinig PT18 producten (bestrijding van geleedpotigen) beschikbaar. Verder is de wens groot voor het vinden van alternatieven voor rodenticiden, middelen tegen muggen, antifouling producten en conserveermiddelen. De Commissie geeft aan dat de industrie voorop moet lopen om alternatieven te ontwikkelen.

In het nieuwsbericht van Chemical Watch wordt de onlangs in Nederland gehouden workshop over innovatie voor antifouling in de pleziervaart als voorbeeld genoemd.