stapel houten palen

Vanaf 30 april 2023 is het op de markt brengen van met creosoot behandelde spoorbielzen en/of elektriciteitsmasten alleen toegestaan in de lidstaten die op de website van ECHA staan vermeld. Nederland staat voor beide toepassingen niet op deze lijst.

Twee toepassingen voor creosoot toegestaan

Het gebruik van creosoot als werkzame stof in houtverduurzamingsmiddelen is in de EU Europese unie (Europese unie) voor twee toepassingen toegestaan: masten voor elektriciteit en telecommunicatie en spoorbielzen. De Europese Commissie nam dit besluit in oktober 2022, op basis van het advies van de BPC over de verlengingsaanvraag voor deze werkzame stof.

EU-landen beslissen zelf of ze deze toepassingen toestaan

Op 31 januari 2023 heeft ECHA een lijst gepubliceerd van de lidstaten waar met creosoot behandelde spoorbielzen en elektriciteitsmasten op de markt mogen worden gebracht. De EU-landen nemen zelf dit besluit. Spoorbielzen zijn in de meeste EU-lidstaten nog toegestaan. Houten elektriciteitsmasten nog in 13 EU-landen.