Op 29 en 30 juni 2023 vond de vergadering van bevoegde autoriteiten (CA-meeting) voor biociden plaats. De vergadering ging onder andere over unietoelatingen op basis van jodium, over potentieel misleidende termen in de handelsnamen van biociden en over het uitstel van het werkprogramma. Lees het beknopte verslag.

Unietoelating van producten op basis van de werkzame stof (PVP) jodium wordt toch niet ingetrokken

De Europese Commissie geeft aan dat zij de unietoelatingen van jodiumhoudende biociden niet intrekt. Nederland maakte hier bezwaar tegen. Op inhoudelijke gronden: het risico van hormoonverstoring was tijdens de autorisatie van de middelen al beoordeeld (en acceptabel bevonden). Maar ook op praktische gronden: deze actie levert voor het hele systeem veel werk op, maar leidt niet tot enige risicoreductie.

Lijst met potentieel misleidende termen in de handelsnamen van biociden

De lidstaten zijn overeengekomen dat er een niet uitputtende lijst met potentieel misleidende termen wordt opgesteld. Het gaat met name over het voor- en achtervoegsel van ‘eco’ en ‘bio’ en termen als ‘groen’. De  Europese Commissie geeft nog de mogelijkheid om schriftelijk commentaar te geven op deze lijst voor deze wordt ingevoerd.

Voorstel Europese Commissie: uitstel werkprogramma biocidenverordening tot 31 december 2030

De Europese Commissie stelde een voorstel op voor het uitstellen van het werkprogramma. Hierin stellen zij voor het werkprogramma tot 31 december 2030 te verlengen. Daarnaast stelde de Commissie verschillende maatregelen voor om met de beschikbare capaciteit de beoordelingen van de stoffen onder de BPR Biocidal Product Regulation (Biocidal Product Regulation) voor deze deadline af te ronden. Nederland steunt de Commissie hierin. Dit heeft wel effect op het overige werk voor biocidetoelatingen van de Nederlandse beoordelingsinstantie Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden). De Commissie vroeg om schriftelijk commentaar en schaaft aan de hand van de reacties haar voorstel bij.

Meer informatie

Zie CIRCABC voor de agenda en stukken van de 100ste CA-meeting.