In de beantwoording van vragen uit de Tweede Kamer zegt de staatsecretaris van IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) toe dat het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) onderzoek gaat doen naar de mogelijke risico’s van impregneermiddelen in houten moestuin- en plantenbakken. Kunnen deze stoffen in voedselgewassen terechtkomen?

Kamervragen aanleiding voor onderzoek

Kunnen impregneermiddelen in houten moestuin- en plantenbakken in voedselgewassen terechtkomen? Dat vroeg Tweede Kamerlid Caroline van der Plas (BBB) aan de minister van LNV. Staatssecretaris Heijnen (IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)), beleidsverantwoordelijk voor biociden, heeft de vragen beantwoord en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) gevraagd om te onderzoeken of impregneermiddelen in voedselgewassen terecht kunnen komen. En wat mogelijk de gezondheidsrisico’s daarvan zijn.

Komen chemische stoffen in voedselgewassen?

We weten dat chemische stoffen uit geïmpregneerd hout in de bodem terecht kunnen komen. Het is niet bekend of en in welke mate voedselwassen deze stoffen uit de grond opnemen. Het RIVM gaat hier verkennend literatuuronderzoek naar doen. Mocht hieruit blijken dat er sprake is van onaanvaardbare risico’s voor mens of dier, dan stelt het ministerie dat maatregelen genomen moeten worden.

Uitleg begrippen: Biocide en behandeld voorwerp

Of een impregneermiddel gezien wordt als biocide, hangt af van het doel waarvoor het gebruikt wordt. Is dat brandvertraging of het waterdicht maken van een materiaal, dan is het geen biocide. Is het doel de levensduur van een materiaal te verlengen, dan gaat het wel om een biocide. Het gaat in het geval van hout dan om een houtconserveringsmiddel. Zijn moestuin- of plantenbakken gemaakt van hout dat behandeld is met een houtconserveringsmiddel, dan worden ze in de biocideregelgeving gezien als 'behandeld voorwerp'.

Een behandeld voorwerp mag alleen op de markt gebracht worden als de werkzame stoffen van het gebruikte biocide in Europa zijn goedgekeurd. En voor het gebruikte biocide geldt dat deze moet zijn toegelaten voor het beoogde gebruik. Als een houtconserveringsmiddel is toegelaten voor het impregneren van schuttinghout, dan mag dit hout niet worden gebruikt om kweekbakken van te maken.

Voor meer informatie leest u hier de beantwoorde Kamervragen en daaropvolgende beslisnota.

Lees meer over behandelde voorwerpen op biociden.nl.