Vlag van de EU

Nederland heeft de Europese Commissie om toestemming gevraagd voor nationale toelating van in situ gegenereerd stikstof voor de bescherming van cultureel erfgoed. Een aantal andere lidstaten heeft dat ook gedaan.

Zie ook het artikel In situ gegenereerd stikstof voor gebruik in musea toegestaan.

Volgens artikel 55(3) van de biocidenverordening ( BPR Biocidal Product Regulation (Biocidal Product Regulation)) kan een lidstaat een aanvraag bij de Europese Commissie indienen om een biocide toe te laten met een werkzame stof die niet is goedgekeurd. Zoals blijkt uit deze publicatie in de Staatscourant (10 juli 2020) kondigt de staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan namens Nederland het verzoek bij de Europese Commissie in te gaan dienen. Het ministerie heeft bevestigd dat de aanvraag inmiddels is ingediend.

De staatssecretaris heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport ( ILT Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie Leefomgeving en Transport)) verzocht geen handhavingsbesluiten te nemen totdat de toestemming is verkregen en het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) een toelating heeft afgegeven. Mocht de Europese Commissie geen toestemming geven, dan eindigt ook de periode waarin wordt afgezien van handhaving.