Het herbeoordelingsprogramma van biociden werkzame stoffen eindigt eind 2024. Met nog vijf jaar te gaan moet nog tweederde van de stoffen beoordeeld worden. Daarom heeft ECHA samen met de nationale autoriteiten en de Europese Commissie een plan opgesteld om het proces te versnellen.

Tot dus ver zijn er bijna 250 werkzame stoffen en productsoort combinaties geëvalueerd van de in totaal meer dan 700 combinaties in het programma. ECHA zal een sterkere rol vervullen in het coördineren van het werk waardoor er gelijktijdig aan vergelijkbare stoffen kan worden gewerkt die door verschillende lidstaten worden geëvalueerd. Hierdoor kan er efficiënter en sneller aan het programma gewerkt worden. Daarbij biedt ECHA meer hulp bij de evaluatie van werkzame stoffen door lidstaten, zodat vragen sneller verholpen kunnen worden. En worden er trainingen verzorgd door ECHA om meer nationale experts te trainen die aan het programma kunnen werken.

Meer informatie in de ECHA newsletter van februari 2020.