Per 1 oktober 2019 is de guidance voor biocidefamilies ingegaan voor nieuwe aanvragen. De vergadering van bevoegde autoriteiten (CA meeting) heeft hiervoor een herzien document gepubliceerd.

De biocidenverordening gaat voor een biocidefamilie uit van soortgelijke samenstelling, toepassingen, werkzaamheid en risico’s. Voor de samenstelling geldt dat de werkzame stof(fen) voor de verschillende leden van de familie dezelfde moeten zijn. De interpretatie van ‘soortgelijk’ is vastgelegd in de guidance en daarmee nu uniform. Op vrijwillige basis kan de guidance ook voor lopende aanvragen worden gebruikt. Dit zal de afronding van de aanvraag bespoedigen maar kan wel meer kosten met zich meebrengen. Voor meer info zie Ctgb website/nieuwsbrief.

U vindt het richtsnoer op de website van de Europese Commissie (DG Sante): CA-July19-Doc.4.2-Final-Guidance note on BPF concept. Een instructie voor het benaderen van deze website vindt u biociden.nl/benaderen publiek gedeelte circabc. Meer uitleg over biocidefamilies vindt u op biociden.nl, de website van het Ctgb en de website van ECHA.