De Europese Commissie heeft recent een aantal besluiten gepubliceerd over het verlengen van de goedkeuring van enkele werkzame stoffen in de bijbehorende productsoorten.

De Europese Commissie heeft op 2 augustus 2021 de volgende besluiten gepubliceerd waarmee de termijn voor het verstrijken van goedkeuring van de volgende werkzame stoffen in de bijbehorende productsoort(en) wordt verlengd:

  • de termijn voor het verstrijken van de goedkeuring van aluminiumfosfide voor gebruik in biociden in productsoorten 14 en 18 wordt verlengd tot en met 31 juli 2024.
  • de termijn voor het verstrijken van de goedkeuring van magnesiumfosfide voor gebruik in biociden in productsoort 18 wordt verlengd tot en met 31 juli 2024.
  • de termijn voor het verstrijken van de goedkeuring van dinotefuran voor gebruik in biociden in productsoort 18 wordt verlengd tot en met 30 november 2024.
  • de termijn voor het verstrijken van de goedkeuring van indoxacarb voor gebruik in biociden in productsoort 18 wordt verlengd tot en met 30 juni 2024.
  • de termijn voor het verstrijken van de goedkeuring van boorzuur voor gebruik in biociden in productsoort 8 wordt verlengd tot en met 28 februari 2024.
  • de termijn voor het verstrijken van de goedkeuring van dazomet voor gebruik in biociden in productsoort 8 wordt verlengd tot en met 31 januari 2025.
  • de termijn voor het verstrijken van de goedkeuring van dinatriumtetraboraat voor gebruik in biociden in productsoort 8 wordt verlengd tot en met 28 februari 2024.

De besluiten treden op 23 augustus 2021 in werking.

De Europese Commissie heeft op 4 augustus 2021 het volgende besluit gepubliceerd waarmee de termijn voor het verstrijken van goedkeuring van de volgende werkzame stof in de bijbehorende productsoort wordt verlengd:

  • de termijn voor het verstrijken van de goedkeuring van hexaflumuron voor gebruik in biociden in productsoort 18 wordt verlengd tot en met 30 september 2024.

Het besluit treedt op 25 augustus 2021 in werking.

Deze besluiten zijn genomen om te voorkomen dat de goedkeuring vervalt voordat een besluit over de verlenging is genomen.

Meer informatie: