De Europese Commissie heeft op 17 januari 2024 een besluit gepubliceerd over het goedkeuren van triwaterstof-pentakaliumdi(peroxomonosulfaat)di(sulfaat) voor gebruik in biociden in de productsoorten 2, 3, 4 en 5.

Meer informatie: