De Europese Commissie heeft recent een aantal besluiten gepubliceerd over het goedkeuren of niet-goedkeuren van enkele werkzame stoffen in de bijbehorende productsoorten.

Goedkeuring en niet-goedkeuring werkzame stoffen

De Europese Commissie heeft op 25 maart 2024 het volgende besluit gepubliceerd over het goedkeuren van de volgende werkzame stoffen in de bijbehorende productsoort(en):

De Europese Commissie heeft op 26 maart 2024 het volgende besluit gepubliceerd over het niet-goedkeuren van de volgende werkzame stoffen in de bijbehorende productsoort(en):

  • bifenyl-2-ol is niet goedgekeurd als werkzame stof voor gebruik in biociden in productsoort 7.
  • kaliumdimethyldithiocarbamaat is niet goedgekeurd als werkzame stof voor gebruik in biociden in de productsoorten 9, 11 en 12.
  • zilverpolyethyleeniminechloride is niet goedgekeurd als werkzame stof voor gebruik in biociden in de productsoorten 1, 2 en 9.
  • reactieproducten van glutaminezuur en N-(C12-C14-alkyl)propyleendiamine (glucoprotamine) in de productsoorten 2 en 4.
  • poly(oxy-1,2-ethaandiyl),α-[2-(didecylmethylammonio)ethyl]-ω-hydroxy-, propanoaat (zout) (Bardap 26) in de productsoorten 2, 4 en 10.

Meer informatie: