De Europese Commissie heeft recent een aantal besluiten gepubliceerd over het goedkeuren of niet-goedkeuren van enkele werkzame stoffen in de bijbehorende productsoorten.

De Europese Commissie heeft op 24 en 27 november 2023 de volgende besluiten gepubliceerd over het goedkeuren van de volgende werkzame stoffen in de bijbehorende productsoort(en):

  • Zwaveldioxide, door middel van verbranding verkregen uit zwavel , is goedgekeurd als werkzame stof voor gebruik in biociden in productsoort 4 (Voeding en diervoeders).
  • Mierenzuur is goedgekeurd als werkzame stof voor gebruik in biociden in de productsoorten 2 (Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt), 3 (Dierhygiëne), 4 (Voeding en diervoeders) en 5 (Drinkwater).

De Europese Commissie heeft op 24 en 27 november 2023 de volgende besluiten gepubliceerd over het niet-goedkeuren van de volgende werkzame stoffen in de bijbehorende productsoort(en):

  • Zilverzinkzeoliet is niet goedgekeurd als werkzame stof voor gebruik in biociden in productsoort 4 (Voeding en diervoeders).
  • Zilverzeoliet is niet goedgekeurd als werkzame stof voor gebruik in biociden in productsoort 4 (Voeding en diervoeders).

Meer informatie: