De Europese Commissie heeft een aantal besluiten gepubliceerd over goedkeuring of niet-goedkeuring van werkzame stoffen voor gebruik in biociden.

De Europese Commissie heeft op 29 september 2023 de volgende besluiten gepubliceerd over het goedkeuren van de volgende werkzame stoffen in de bijbehorende productsoort(en): 

De Europese Commissie heeft de volgende besluiten gepubliceerd over het niet-goedkeuren van de volgende werkzame stoffen in de bijbehorende productsoort(en): 

Voor de volgende werkzame stoffen is de termijn voor het verstrijken van de goedkeuring uitgesteld: 

  • Voor surfuryl fluoride voor gebruik in biociden van productsoorten 8 en 18 is de termijn uitgesteld tot en met 31 december 2024.
  • Voor basiskopercarbonaat voor gebruik in biociden van productsoort 8 is de termijn uitgesteld tot en met 31 juli 2026.

Meer informatie