De Europese Commissie heeft een aantal besluiten gepubliceerd over goedkeuring of niet-goedkeuring van werkzame stoffen voor gebruik in biociden.

De Europese Commissie heeft op 5 juli 2023 een besluit gepubliceerd waarmee de goedkeuring van een werkzame stof wordt ingetrokken:

  • De goedkeuring van de werkzame stof acroleïne voor gebruik in productsoort 12 wordt niet verlengd.

De beoordelende bevoegde autoriteit (eCA) heeft de Europese Commissie meegedeeld dat de aanvrager zijn verlengingsaanvraag voor de goedkeuring van acroleïne heeft teruggetrokken. Omdat niet is vastgesteld dat acroleïne nog voldoet aan de voorwaarden voor goedkeuring volgens de Biocidenverordening wordt de goedkeuring voor gebruik in productsoort 12 niet verlengd.

Hieraan gerelateerd is het besluit van de Europese Commissie van 5 juli 2023 waarmee de uitstel van de uiterste datum van verlenging van de goedkeuring voor gebruik van acroleïne in productsoort 12 is ingetrokken.

De Europese Commissie heeft de volgende besluiten gepubliceerd over het goedkeuren van de volgende werkzame stoffen in de bijbehorende productsoort(en): 

Meer informatie

Op deze pagina vindt u een overzicht van de productsoorten

Bekijk deze infographic voor meer informatie over het Europese stofgoedkeuringsproces. 

Raadpleeg de database op de website van ECHA over goedkeuring of niet-goedkeuring van werkzame stoffen.