De Europese Commissie heeft recent een aantal besluiten gepubliceerd over het goedkeuren of niet-goedkeuren van enkele werkzame stoffen in de bijbehorende productsoorten.

De Europese Commissie heeft op 5 juni 2023 het volgende besluit gepubliceerd over het niet-goedkeuren van de volgende werkzame stof in de bijbehorende productsoort(en): 

  • Cyaanamide is niet goedgekeurd als werkzame stof voor gebruik in biociden in productsoort 3 (dierhygiëne) en 18 (insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen).

De Europese Commissie heeft op 2 juni 2023 de volgende besluiten gepubliceerd over het goedkeuren van de volgende werkzame stoffen in de bijbehorende productsoort(en): 

  • (13Z)-hexadec-13-en-11-yn-1-ylacetaat is goedgekeurd als werkzame stof voor gebruik in biociden in productsoort 19 (afweermiddelen en lokstoffen).
  • Uit zuurstof gegenereerde ozon is goedgekeurd als werkzame stof voor gebruik in biociden in de productsoorten 2 (desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt), 4 (voeding en diervoeders), 5 (drinkwater) en 11 (conserveringsmiddelen voor vloeistofkoelings- en verwerkingssystemen).

Voor de volgende werkzame stoffen is de termijn voor het verstrijken van de goedkeuring uitgesteld tot 31 maart 2026: 

Voor de volgende werkzame stoffen is de termijn voor het verstrijken van de goedkeuring uitgesteld tot 31 oktober 2024: 

Meer informatie: