De Europese Commissie heeft recent een aantal besluiten gepubliceerd over het goedkeuren of niet-goedkeuren van enkele werkzame stoffen in de bijbehorende productsoorten.

De Europese Commissie heeft op 14 oktober 2022 het volgende besluit gepubliceerd over de verlenging van de goedkeuring van de volgende werkzame stoffen in de bijbehorende productsoort(en):

  • De goedkeuring van creosoot als werkzame stof voor gebruik in biociden in productsoort 8 is verlengd.

De Europese Commissie heeft op 20 oktober 2022 de volgende besluiten gepubliceerd over het goedkeuren van de volgende werkzame stoffen in de bijbehorende productsoort(en):

De Europese Commissie heeft op 20 oktober 2022 het volgende besluit gepubliceerd over het intrekken van de goedkeuring van de volgende werkzame stof in de bijbehorende productsoort(en):

  • De goedkeuring van tolylfluanide als werkzame stof voor gebruik in biociden in productsoort 7 wordt ingetrokken.

De Europese Commissie heeft op 21 oktober 2022 het volgende besluit gepubliceerd over het niet-goedkeuren van de volgende werkzame stof in de bijbehorende productsoort(en):

De Europese Commissie heeft op 24 oktober 2022 het volgende besluit gepubliceerd over het goedkeuren van de volgende werkzame stof in de bijbehorende productsoort:

  • L-(+)Melkzuur is goedgekeurd als werkzame stof voor gebruik in biociden in productsoort 6.

Meer informatie: