Het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) heeft deze week een gewijzigde lijst gepubliceerd met RUB-toepassingen. De oorspronkelijke lijst bevatte middelen die zonder beoordeling onder de Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen (RUB) op de markt waren gekomen. Na twee jaar hebben aanvragers nu voor 16 van de 57 RUB-middelen dossiers ter beoordeling ingediend. Deze middelen blijven op de RUB-lijst staan totdat de beoordeling van het dossier is afgerond en mogen in de tussenliggende periode worden gebruikt. Voor de RUB-middelen waarvoor geen dossier is ingediend geldt een aflevertermijn tot 1 oktober 2020 en een opgebruiktermijn tot 1 januari 2021.

Lees het volledige bericht van het Ctgb.

Zie eerder artikel ‘definitieve lijst aangemelde RUB-toepassingen gepubliceerd’ in nieuwsbrief van 12 juli 2018.