De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft op de website een eerder bericht gecorrigeerd. De ILT stelde dat een bepaald gewasbeschermingsmiddel niet als biocide toegepast mag worden voor de bestrijding van de eikenprocessierups. Dit mag echter wel, omdat in het Wettelijk Gebruiksvoorschrift de toepassingsgebieden ‘Openbaar groen’ en ‘Sierbeplanting’ zijn vermeld.

De verwarring over de toegestane toepassing laat zien dat het grensvlak tussen gewasbeschermingsmiddelen en biociden onduidelijk is, als het gaat om de bestrijding van de eikenprocessierups buiten de landbouw.

Voor meer informatie lees het ILT bericht: Correctie: gewasbeschermingsmiddel Xentari mag toegepast worden voor bestrijding eikenprocessierups.