erlenmeyers met gekleurde vloeistoffen

Hoe gaat de beoordeling door het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden ) precies in zijn werk? Dat staat uitvoerig beschreven in de Evaluation Manual. Deze handleiding bestaat uit drie onderdelen: 1. Europees toetsingskader, 2. nationaal toetsingskader over nationaal specifieke elementen en 3. aanvragen onder het nationale overgangsrecht. Alle onderdelen zijn recent geactualiseerd. De Evaluation Manual is alleen in het Engels beschikbaar.