erlenmeyers met gekleurde vloeistoffen

Hoe gaat de beoordeling door het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) precies in zijn werk? Dat staat uitvoerig beschreven in de Evaluation Manual. Deze handleiding bestaat uit drie onderdelen: 1. Europees toetsingskader, 2. nationaal toetsingskader over nationaal specifieke elementen en 3. aanvragen onder het nationale overgangsrecht. Alle onderdelen zijn recent geactualiseerd. De Evaluation Manual is alleen in het Engels beschikbaar.