Per 1 oktober 2022 is de Evaluation Manual biociden van het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) geactualiseerd. Dit keer is het onderdeel over het Europees toetsingskader (European evaluation framework v3.5) gewijzigd.  De Evaluation Manual is alleen in het Engels beschikbaar.

Hoe gaat de beoordeling door het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) precies in zijn werk? Dat staat uitvoerig beschreven in de Evaluation Manual. Deze handleiding bestaat uit vier onderdelen:

  1. Een algemene introductie. 
  2. Europees toetsingskader. 
  3. Nationaal toetsingskader over nationaal specifieke elementen. 
  4. Aanvragen onder het nationale overgangsrecht. 

Zie ook het bericht op de Ctgb website.