stapel houten palen

Propiconazool is een goedgekeurde fungicide voor productsoort acht en wordt onder andere toegepast als houtconserveringsmiddel. Deze goedkeuring loopt, na tweemaal uitgesteld te zijn, af per 31 december 2022. Verschillende industrieën in Europa protesteren hiertegen, omdat er geen alternatief beschikbaar zou zijn. 

Propiconazool is geclassificeerd als een reprotoxische stof (1B) onder de CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging) verordening en wordt in de toekomst mogelijk ook geclassificeerd als hormoonverstorende stof. De werkzame stof voldoet daarmee  niet aan de goedkeuringscriteria onder de Biocideverordening (BPR). Daarom loopt de goedkeuring af.  

De publieke consultatie over een mogelijke vervanger van propiconazool vond plaats in augustus en september 2021. ECHA ontving  commentaar van 78 verschillende instanties.  Volgens deze commentaren zijn er  geen geschikte alternatieven beschikbaar. Er zijn slechts vier fungiciden die gebruikt zouden kunnen worden als houtconserveringsmiddel, maar geen van deze stoffen kan propiconazool volledig vervangen.  

Volgens nieuwe studies, geschreven door Brancheorganisatie EuroWindoor, European Confederation of Woodworking Industries CEI-Bois en non-profit organisatie Small Business Standards (SBS), zijn er nog geen geschikte alternatieven voor duurzame houtproducten voor de bouw. In dit persbericht pleitten zij daarom voor een hernieuwing van de goedkeuring van propiconazool. In ieder geval totdat er een geschikt alternatief voor dit houtconserveringsmiddel op de markt is.

Van 28 februari tot 4 maart 2022 is er een vergadering gepland met ECHA’s Biocidal Products Committee (BPC) om de hernieuwing van de goedkeuring van propiconazool te bediscussiëren.  

Onlangs organiseerde het KNB een webinar over met biociden verduurzaamd hout. Een uitgebreid verslag van dit evenement is terug te vinden op de website van het Kennisnetwerk Biociden.