Vlaggen EU

Sinds juli 2018 zijn voor biociden de Europese, wettelijke criteria en de guidance voor het evalueren van hormoonverstorende eigenschappen van kracht. De Europese Commissie voert op dit moment een evaluatie uit van alle wetgeving die hormoonverstorende stoffen reguleert, de zogenaamde Fitness check. Een van de doelen is harmonisatie tussen verschillende wetgevingen. 

In het kader van deze Fitness check wordt de mogelijkheid geboden om inbreng te leveren op de bestaande wetgeving, waaronder de biocidenverordening ( BPR Biocidal Product Regulation (Biocidal Product Regulation)). Onlangs is de gerichte stakeholder-enquête gestart voor organisaties zoals industrieën, overheden, universiteiten en belangenorganisaties. Binnenkort zal ook de mogelijkheid geboden worden om op individuele titel te reageren via een “public consultation”.  

Fitness check

Stakeholder survey

Public consultation